#italyanca - Instagram photos | INSTITUP : Your Instagram Viewer on the Web

#italyanca

_________ sonra her şey birdenbire çirkin, birdenbire çirkin, birdenbire çirkindi bozuldu bir akşamústú kıyılara çıkmak çúnkú eller bir soģuk el resmine girip dondular ay çúrúdú her şey bir hizada kaldı, bútún eşyaları kaldırdılar o kaldı bir o kaldı: gelişen korku.. * * * Deģerli yónetmen Reha Erdem'n ~1988~ yapımı ilk uzun metrajlı ~A Ay~ Filminde, Sevgili Múnir Ózkul'n Italianca seslendirdiģi harikulade Tiradı.. ~A Ay~ bir dúş gibi okunabilir.. Hatta kókú; Túrk edebiyatı'nın topraģına dikili uzun bir roman gibi okunabilir.. Baştan sona aģrılar, heyecanlar, hezeyanlar ve rúyalar arasında devinen; efsanelerin, karmaşık imgelerin, hikáyelerin iç içe geçtiģi metinlerarası bir masal gibi okunabilir.. Bunları ben sóylemiyorum.. Yeşilçam'n melodram geleneģini saymazsak, bir yanını hep gerçekçi anlatıma dayamış, dúşlerden, imgelerden elini eteģini çekmiş Túrk sineması'nın yenilikçi, avangard filmi olan ~A Ay~ sóylúyor.. Film de Reha Erdem'n yapmaya çalıştıģı şey; Tarkovsky ve Bergman gibi búyúk sinemacıların dertleriyle órtúştúģúdúr.. Kendi kişisel zamanını, sadece kendinden menkul bir evreni yaratabilmek.. Sessiz bir film dersem; ses~siz olduģundan deģildir.. Súkut sahibi bir film olduģundandır ve ~sessizlerde~ geçmesindendir.. John Donne; William Blake; ve Edip Cansever şiirleri; Vivaldi dokunuşu ile dolu dolu bir film.. İnsana ~gór~meyi óģreten Reha Erdem dúşú.. Oysaki rúyalar sadece rúyadır.! @sanatvesanat8 _________
7   
22